Päev

 

Tegevused

Esmaspäev

 

Muusikaliste tegevuste loovtund: laulame ja loeme liisusalme, mängime rütmipille ja ringmänge
ning tantsime koos toredate lastelaulude saatel.

Teisipäev Emakeel ja kõne: muinasjuttude ettelugemine ja väike etendamine, kuulamine, kõnelemine, jutustamine.
Kolmapäev Liikumistegevused: võimlemine, ronimine, jalutamine, liikumismängud,
Neljapäev

Liikluskasvatus: kuidas toimida liikluses, kuidas ületada sõiduteid, kuidas käituda sõiduteede läheduses jne..

Reede Vaatlemine ja uurimine, võrdlemine. Kunstitegevused: meisterdamine, joonistamine, maalimine jne.