AASTAPLAAN 2013-2014


LAPSE ELU JA ÜMBRITSEVAT KESKKONDA KÄSITLEVAD TEEMAD


Septembri nädal:

Tere" saame tuttavaks; kohanemisaeg
(mängukaaslaste ja õpetajate nimede õppimine, rühma mänguasjad ja kodukord).
Liiklus (liiklemine õues ja liiklusvahendid, turvalisus).


Oktoobri nädal:

I Ilmad sügisel (ilmastiku- ja loodusnähtused; üldmõisted - riided, jalatsid).
II Aastajad. Sügis looduses: aias (lilled, taimed, puuviljad, marjad).
III Metsas (puud, marjad, seened), põllul (põllutööd, taimed, viljasaak).
IV Linnud ja loomad sügisel.

Novembri nädal:

I Mina ja minu pere. Perekond ja sugulased ( pereliikmed, erinevad põlvkonnad, eluviisid jne).     Hingedepäev 02.11, isadepäev 10.11.
II Isad ja vanaisad. Poiste nädal (poiste nimed, meeste tööd, riietus, mardipäev 10.11).
III Metsloomad ja linnud valmistuvad talveks.
IV Aja ja ruumi lihtsamad mõisted. Maailmaruum (päike, kuu, tähed), (25.11 kadripäev).
V Kombed ja traditsioonid (01.12 esimene advent).

Detsembri nädal:

I Ettevalmistused jõuluks ( päkapikk, jõuluvana, jõulukaardid).
II Jõulukaunistused (jõulupuu, ehted, kingitused, piparkoogid), (05.12 teine advent).
III Jõulude ootel (salmid, laulud; jõulude kombed ja mängud), (12.12 kolmas advent).

Jaanuari nädal:

I Talv looduses. Talvine mets, uus aasta (loomad metsas; mõisted: lumi, jää).
II Linnud talvel (tihane, vares, varblane, tuvi).
III Talverõõmud (kelk, suusad, uisud, lumememm, talveriided).
IV Põhja- ja lõunamaaloomad ning looduse erinevused.

Veebruari nädal:

I Tervisele kasulik ja kahjuklik (liikumine, toit, puhtus).
Küünlapäev (küünla kuju, värvus, suurus, leek; tuli, tuletõrjuja, tuletõrjeauto).
II Kodukoht (kodu, linn, erinevad asutused - kool, teater, haigla jne).
Sõbrapäev 14.02 (sõbrad, mängukaaslased).
III Rahvalooming (laulu- ja ringmängud, rahvalaul, luuletused).
Kodumaa - Eesti Vabariigi aastapäev 24.02 (rahvuslind ja -lill; lipuvärvid; EV president).

Märtsi nädal:

I Vastlapäev 4.03 kombed, mängud, toidud

IITüdrukute nädal (riietus, naiste tööd, tüdrukute nimed; naistepäev 08.03).
III Teater (näitlejad, käitumine teatris, nukuteater).
Muinasjutt (tegelased; reaalsus ja väljamõeldis).
IV Kevadkuu - märts (lume ja jää sulamine; veekogud; tärkav rohi; kevadriided, kummikud; kevadlilled).
V Linnud kevadel (linnulaul, linnupesa; mõisted - lendamine, hüplemine).

Aprilli nädal:

I Ülestõusmispühad 20.04 (suur reede 18.04, küülik, kukk, kana, tibu, kanamuna, munade värvimine, kombed, toit).
II Tunne iseennast (näo- ja kehaosad; poiss ja tüdruk; tervis, kasulik toit; puhtus).
III Veekogud (kalad, kalastamine, paat, laev).
IV Loomad kevadel (suured, väikesed metsloomad; häälitsused).

Mai nädal:

I Kevadtööd aias (reha, labidas, kaevamine, külvamine, istutamine potti ise muru).
II Emadepäev 11.05 (emad ja vanaemad).
III Mets ja aas (põõsas, puu, putukad, õitsvad taimed).
IV Saabuv suvi (suvised tegevused, riietus, päike, soojus).

* Põhineb alushariduse riiklikul õppekaval https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12745713

Lapse arengu eeldatavad tulemused kolmeaastaselt

Kehaline areng:
1) liigub vabalt, valitseb edaspidi ja tagurpidi liikudes oma keha;
2) kõnnib abiga trepist üles ja alla;
3) viskab täiskasvanule palli, lööb seisvat palli jalaga;
4) hüppab koosjalgadega;
5) teeb täiskasvanu abiga kukerpalli;
6) kasutab mitmesuguseid (töö)vahendeid: liivakühvlit, pliiatsit, kriiti jm;
7) asetab klotse üksteise otsa; keerab raamatulehti ühekaupa;
8) hoiab õigesti pliiatsit, lusikat.

Vaimne areng:
1) leiab samasuguse eseme vormi (ring, ovaal, ruut, ristkülik, kolmnurk, hulknurk) ja värvi (punane, oranž, kollane, roheline, sinine, lilla, must, valge) alusel;
2) suhetab eseme osi, paigutab neid täiskasvanu juhendamisel ümber: karbid, klotsid jms;
3) joonistab järele vertikaalse, horisontaalse joone, ringi, risti;
4) täidab korraldusi pane sisse, peale, alla;
5) kuulab ja mõistab kõnet, mis pole vahetult seotud suhtlussituatsiooniga;
6) tunneb aktiivselt huvi asjade nimetuste vastu, kasutab umbes 1500 sõna;
7) küsib mis see on? , vastab küsimustele kus?, mida teeb?; küsimusele kes? nimega;
8) kasutab endast rääkides sõna mina;
9) on omandanud põhilise osa keele häälikulisest ja grammatilisest struktuurist, kõneleb seostatult, kasutades keele grammatilisi vorme;
10) nimetab tegevusi pildil;
11) kasutab kõnes nimisõnade kõrval ka tegu-, ase-, omadus- ja arvsõnu.

Sotsiaalne areng:
1) tegutseb ka omaette, täiskasvanu osaluseta;
2) saab aru tunnetest;
3) tervitab meeldetuletamisel, tänab ja palub;
4) käitub enamasti täiskasvanu korralduse järgi;
5) tegutseb sihipäraselt joonistamisel, klotsidega konstrueerimisel;
6) jälgib jutustust või laulumängu kuni kümme minutit;
7) kasutab oma nime, tunneb end ära peeglis, fotol;
8) toob palutud asja, kutsub soovitud isiku juhendamise järgi;
9) paneb end üldjuhul ise riidesse ja võtab riidest lahti, kuid vajab abi nööpide, lukkude, paelte jms puhul;
10) paneb oma asjad kokku meeldetuletamisel, riided nagisse;
11) sööb ise lusika ja kahvliga, joob tassist;
12) peseb käsi, nägu, hambaid; kuivatab käsi ja nägu;
13) paneb sokid ja kingad jalga.


* Väljavõte alushariduse riiklikust õppekavast