Sünnipäevapidaja meelespea

Põnni Mängumaa Tänab Teid, et otsustasite nii tähtsa sündmust just meie juures tähistada!

Selleks, et pidu õnnestuks, palume hetkeks tähelepanu!

 1. Ruumi täiskasvanust rentija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse ja järelevalve ning ruumi heakorra eest.
 2. Batuudil võib korraga hüpata vaid max. 2 last korraga, vastasel juhul vigastuste oht, mille eest Põnni Mängumaa ei vastuta.
 3. Süüakse ja juuakse ainult selleks ettenähtud kohas, ehk vaibata ruumis.
 4. Söögi- ja joogiga vaiba peale minek on rangelt keelatud.
 5. Ettevalmistusi peoks saab tegema tulla 10 minutit enne peo algust.
 6. Palume ruumid vabastada 10 minutit pärast peo lõppu.
 7. Kui ruumid ei ole vabastatud hiljemalt 25 minutit peale broneeritud aja lõppu, lisandub summale 35€.
 8. Peo lõppedes palume asetada mänguasjad oma kohale, kasutatud ühekordsed nõud prügikastidesse, Põnni Mängumaa nõusid kasutades, palun pese nõud ja aseta kappi tagasi, pühi lauad märja lapiga.
 9. Palume välisjalanõudega ruumis mitte viibida.
 10. Põnni mängumaa ei vastuta külaliste isiklike asjade eest.
 11. Mängumaa siseruumides on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.
 12. Mängumaa mänguasju on keelatud mängutoast välja viia ja tahtlikult lõhkuda. Lõhutud mänguasjad ja sisustus tuleb hüvitada.
 13. Põnni mängumaalt lahkudes palun kontrolli kas kaasa sai kõik isiklik ja ega kogemata pole kaasa pakitud Põnni Mängumaa vara (tordilabidas, lusikas, või muu inventar!). Kui juhtud avastama võõra vara alles koju jõudes, palun tagasta inventar esimesel võimalusel!

Broneeringu ettemaksu tasumisega kinnitan, et olen tutvunud Põnni Mängumaa sünnipäevapidaja
meelespeaga. Kohustun inventari ja ruumide rikkumisest tulenevad kahjud hüvitama !
OÜ Happiness- il on õigus nõuda 35.- leppetrahvi sünnipäevapidaja meelespea rikkumise ja lõhutud inventari või ruumide renoveerimise kulude tasumist!

Soovime teile vahvaid sünnipäevapidusid Põnni Mängumaal!

Teie Põnni Mängumaa