Proovipäev (8.00-12.00 või 15.00-18.00)    0.-

Hoiutasule lisandub toiduraha 3 € päev 

Kuutasu ei sisalda arendavate tegevuste, muusikaringi tasu! Täpsem info info@ponnimangumaa.ee või telefonil 56563888.

Kuutasu € Hoiutasu Lapsevanem Saue linnatoetus
5 päeva nädalas 361 86 275
4 päeva nädalas 326 86 240
3 päeva nädalas 272 50 222
1 päev nädalas 140 40 100

 

 Tähelepanu! Tabel kehtib Saue linna kodanikele, kui mõlemad lapsevanemad ja laps on registreeritud Saue linna elanikuks!

Teistel omavalitsustel on toetuste summad erinevad!

1. jaanuarist 2015 kehtib Saue linnas uus eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord

Uue määruse alusel on alates 1. jaanuarist 2015 lapsehoiuteenuse toetuste määrad ja lapsevanema omaosalus seotud kohal käidud päevade arvuga nädalas.

Toetuse suurused jagunevad:

1) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 5 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (78 eurot), on toetuse suurus kuni 275 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

2) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 4 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (78 eurot), on toetuse suurus kuni 240 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

3) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 3 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 35 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 222 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

4) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 20 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 40 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 100 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

Erandjuhtudel (lapsele on määratud keskmine, raske või sügav puue ja/või on põhjendatud vastunäidustused käia Saue lasteaias jne) makstakse toetust Saue Linnavalitsuse korraldusega.

Uue korra alusel sõlmib Saue Linnavalitsus lapsehoiuteenuse osutajatega alates 1. jaanuarist 2015 uued kahepoolsed lepingud toetuse maksmiseks.

Küsimuste korral palume pöörduda Heli Joon, telefon 6790174, heli.joon@saue.ee või Anneli Ritsing, telefon 6790196, anneli.ritsing@saue.ee