Teenus
           Saue
Päevahoiu kohatasu kuus 2017 aastal:

            lapsevanem

Terve päev 5 päeva nädalas
361€            94€
Terve päev 4 päeva nädalas
326€            86€             
Terve päev 3 päeva nädalas
272€            50€                   
Proovipäev (8.00-12.00 või 15.00-18.00)
0 €

 

1. jaanuarist 2015 kehtib Saue linnas uus eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord.

Uue määruse alusel on alates 1. jaanuarist 2015 lapsehoiuteenuse toetuste määrad ja lapsevanema omaosalus seotud kohal käidud päevade arvuga nädalas.

Toetuse suurused jagunevad:

1) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 5 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (94 eurot), on toetuse suurus kuni 286 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

2) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 4 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (78 eurot), on toetuse suurus kuni 240 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

3) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 3 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 35 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 222 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

4) lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 20 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 40 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 100 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.

Erandjuhtudel (lapsele on määratud keskmine, raske või sügav puue ja/või on põhjendatud vastunäidustused käia Saue lasteaias jne) makstakse toetust Saue Linnavalitsuse korraldusega

Uue korra alusel sõlmib Saue Linnavalitsus lapsehoiuteenuse osutajatega alates 1. jaanuarist 2015 uued kahepoolsed lepingud toetuse maksmiseks.

Küsimuste korral palume pöörduda Heli Joon, telefon 6790174, heli.joon@saue.ee või Anneli Ritsing, telefon 6790196, anneli.ritsing@saue.ee

Hoiutasule lisandub toiduraha 3 €/päev ja arendavate tegevuste kulu. Lisainfo info@ponnimangumaa.ee või telefonil 56563888. 

Võimaluse korral pakume lepingu väliselt hoidu 25€ päev hind koos toitlustusega (3 toidukorda päevas)


Ruumide rent:

KEVADINE SOODUSPAKKUMINE RUUMIRENDILE

     
   
3 tundi (tavahind 94 € ) R, L, P ja pühad
64 €
   
4 tundi (tavahind 104 € )
84 €
   

     


     

Ruumide rendi korral:

  • Broneeringu kinnitamiseks palume tasuda ettemaks 34€ või soovi korral kogu rendi summa.
  • Ette makstud rendiraha ja ettemaksu peo ärajäämise korral ei tagastata, küll aga saab kokkuleppel muuta peo toimumise kuupäeva. Tühistades broneeringu 7 päeva enne broneeritud aega, tuleb lisaks ettemaksule tasuda ka ülejäänud rendi summa (kui ei ole koheselt tasutud kogu rendi summat)! Võimalik ettemakstud summa kasutada uue broneeringu katteks 2 kuu jooksul alates ära jäänud ürituse kuupäevast!
  • Tasuda saab sularahas mängutuppa või pangaülekandega.
Meie arveldusarve:
SEB Pank
OÜ Happiness
Aa EE631010220068755015


Makse selgituseks palume märkida lapse nimi, peo kuupäev.