Märts 2018 avas Põnni Mängumaa UUE Montessori sugemetega päevahoiu eksklusiivses, ajaloolises Lutheri kvartalis! Uue päevahoiu ruumide sisutus on valitud suure hoole ja armastusega. Sisutus ja mängu/õppevahendid on looduslikest materjalidest (looduskivi, naturaalne puit, puuvillane kangas), värvi toonid mahedalt pastelsed ja heledad. Luues arendava ja meeldiva keskkonna, nii pisikestele kui suurtele klientidele ning personalile!

Mis on Montessori pedagoogika?

AITA MUL SEDA ISE TEHA!

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Meetod põhineb lapse loomulikul arengul ja teadmisjanul. Lisaks pedagoogilistele eesmärkidele on Montessori pedagoogikas oluline osa ka sotsiaalsete oskuste omandamisel. Montessori pedagoogika tähtsaim omadus on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine. Lapsest lähtuvad tegevused ei tähenda seda, et laps võib teha, mida iganes tahab, vaid seda, et kasvukeskkond vastab lapse arenguvajadustele ning lapsel on selle raames vabadus iseseisvalt tegutseda. Montessori pedagoogika moto on "Aita mul seda ise teha!" Montessori pedagoogikas lähtutakse igast lapsest ja tema arengust. Laps õpib läbi kogemuse.

Loomulikult arenev ehk tasakaalustunud laps on kasvatuse suurim eesmärk. Kasvamine on keeruline protsess. Peategelane on laps. Lastes lapsel tegutseda nii füüsilises kui vaimses keskkonnas - on parim viis last aidata. Julgustades teda olema tema ise, olles talle toeks iseendaks kasvamise keerulisel ja huvitaval teel.

Olulisel kohal on ettevalmistatud keskkond, mis arvestab lapse arenguvajadusi:
· lapse jaoks on esikohal liikumis-ja tegevusvabadus;
· lapsel on võimalus järgida seesmist katsetamisvajadust, õppida seda, mis just sel hetkel on temale oluline;
· laps saab tunda end tegevuse algatajana;
· õppevahendid on avatud riiulitel;
· igal vahend on paigutatud vastavale kindlale kohale nii, et uue tegevuse otsijal oleks terviklik ülevaade ümbritsevast;
· korrastatud ja huvitavas ümbruses areneb lapse algatusvõime.

Maria Montessori töötas välja õppevahendite kasutamise süsteemi, mis vastab lapse vajadustele erinevas vanuses. Laps saab vabalt valida meelepäraseid tegevusi. Õppevahendite kasutamine aitab lapsel luua tervikliku maailmapildi, mille laps omandab läbi harjutamise ja isikliku kogemuse. See aga loob aluse lapse positiivsele enesehinnangule.

Montessori pedagoogikas on oluline roll täiskasvanul, kes loob tingimused lapse arenguks.

Montessori õpetaja täidab talle usaldatud austavat ülesannet olla lapsele saatjaks inimeseks kasvamise teel.

 

Mis on Päevahoid?: Lastepäevahoid on otsene alternatiiv lasteaiale, kus väikelaps on pika päeva turvalises ja soojas keskkonnas. Võrreldes lasteaiaga on päevahoiu rühmad väikesed kuni 10 last, lapsed vanuses 1,8-3. Lähenemine väikelapsele/lapsele personaalne, lapsest lähtuv. Väikese kollektiivi puhul on väiksem oht lapsel haigestuda viirusnakkustesse. Päevahoid on ideaalne vahe etapp kodu ja lasteaia vahel! Tekitades vähem stressi lapsele ja kogu perele!
Päevahoiu keskkonna loomisel on arvestatud, et ruumid oleks turvalised ja mänguasjad puidust ning arendavad:

Päevahoiu eelised:

Montessori pedagoogika sugemetega                                                                            

Lapsest lähtuv                                                                                                                                 

Väike rühm

Ettevalmistatud keskkond                                  

Lapse harjumine kiirem ja valutum                                        

Viirustesse nakatumise oht väiksem                                         

Suhtlemine vanematega vahetum                                           

Süsteem paindlik ja vastutulelik                                                                                                            


 

Miks otsustada Põnni Mängumaa Lutheri päevahoiu kasuks?

PÕNNI MÄNGUMAA LUTHERI PÄEVAHOID
pakub usaldusväärset, MONTESSORI sugemetega, tegevusloaga lapsehoiuteenust otsese alternatiivina lasteaiale.

• Lapsest lähtuv lähenemine 
• Väikesed rühmad (kuni 10 last)
• Põnnid vanuses 1,8-3 eluaastat
• Kogenud ja koolitatud hoidjad (AMI assistendi koolitus 0-3, AMI 3-6 juhendaja koolitus omandamisel)
• Avarad ruumid, looduslikest materjalidest sisustus ja mängu/õppevahendid
• Ettevalmistatud keskkond 
• Omavalitsused toetavad lapsehoiuteenuse kasutamisel
• Avatud E-R 8.30-17.30 

 
Hetked Saue Põnnimaal

Põnni Mängumaa Saue Päevahoid läbi lapsevanemate silmade, luule vormis :)

Lapsed koos ja tuju hea,
kasvataja nende ees
muinasjuttu neile loeb,
kuulab rõõmsalt iga mees.

Muinasjutt on loomadest,
putukatest, haldjatest,
lastel lahti unund suu,
meelest läinud on kõik muu.

Mängima siis minnakse,
kilked lahti lastakse.
Liumäest alla sõidame,
pallimerre peidame.

Batuudil hüpe tuleb kõrge,
sest seal ülihea on põrge!
Kööginurgas keegi kokkab,
teine puzzlet kokku lükkab.

Kõigile meil jagub lusti,
Põnnimaal on pidu püsti.
Äsja lapsed suppi sõid,
magustoitu peale jõid.

Nöörist kinni riburada,
läheb meie tiburada.
Helkurvestid kõigil seljas,
nii nad nähtavad on väljas.

Mõisa pargis jalutavad,
lumelinna ehitavad.
Puudel peas on valged mütsid,
seda teavad kõik me jütsid.

Looduslood on üle prahi,
telekat me toas ei vahi.
Toas me lustime ja sööme,
värvime ja pilte teeme.

Vahel peale tuleb nutt,
koju minna siis on rutt.
Aga see on teine jutt.
Tuleb sõber annab käe,
kõik siis jälle korda läeb.
Ja päästetud on jälle päev!

Suur tänu! Remo, Kairi, Mari, Kaimo, Liilia 2010 jõulupidu :)