Põnni Mängumaa Montessori lastehoid

Hinnakiri 2022/2023 Kuutasu €

5 päeva nädalas 600

4 päeva nädalas 550

3 päeva nädalas 500

2 päev nädalas

450Kuutasule lisandub toiduraha 4.- päevas.

Happiness OÜ omab lapsehoiuteenuse osutamise tegevusluba. Mis võimaldab lapsevanemal taodelda lapsehoiuteenuse kasutamise toetust kohalikust omavalitsusest.

 

VIIMSI VALLA LAPS

Lastehoiu koha kasutamise tasu täiskoha puhul on 225 €/kuus, mis koosneb:
Kohatasust 58 €/kuus
Montessori õppetasust 167 €/kuus.

Viimsi valla lapsehoiu toetuse määr 2022/2023 õppeaastal on 375 eurot kuus, juhul kui lasteasutus sõlmib Viimsi vallaga toetuslepingud. 

 

TALLINNA LINNA LAPS

Lastehoiu koha kasutamise tasu täiskoha puhul on 400.-.

Tallinna linna lapsehoiu toetus määr 2022/2023 aastal on 200.- kuus, toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta.

RAE VALLA TOETUS: Lapsevanem omaosalus 80.-, ülejäänud kohatasu tasub vald. www.rae.ee

SAUE VALLA TOETUS: www.sauevald.ee

 

KÜSI TÄPSEMAT INFOT info@ponnimangumaa.ee .